Za účasti prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka, senátora Václava Koukala společně se starostkou obce Ludmilou Sládkovou přestřihli pásku. Slavnostního otevření se zúčastnili rovněž zástupci okolních měst a obcí.

Jak starostka Ludmila Sládková řekla, ani obecní úřad ani knihovna nebyly v takových prostorách, které by zajišťovaly pro občana kvalitní služby. Celá akce začala odkupem nevyužívané prodejny bývalé Jednoty. Po zajištění všech povolení a projednání potřebných žádostí pro stavbu, včetně osmimilionové dotace od státu, začaly vloni v dubnu stavební práce. A za rok je hotovo.

Tým lidí, kteří se podíleli na realizaci stavby jako projektanti, architekti a stavební firma, odvedli dobrou práci. Na tom se shodli všichni při prohlídce. Kyticí poděkovali zastupitelé obce svojí starostce Ludmile Sládkové.

Nedělní odpoledne patřilo sádeckým občanům, kteří si přišli prohlédnout svůj nový úřad, knihovnu a společenskou místnost s vybavenou kuchyňkou. Obec s bohatou spolkovou, kulturní a sportovní činností si takovou budovu jistě zaslouží a nebude problém ji využít. První zkouškou budou již tento týden volby do parlamentu.

Jiří Feltl