Mezi nominovanými byla letos velká konkurence, nakonec však propagace české sborové kultury v zahraničí, za což si sbor odnáší uvedené ocenění, převážila nad ostatními konkurenty. KOS si za uplynulé roky vydobyl své místo nejen mezi sbory českými, ale i v zahraničí. Mladí zpěváci mají za sebou turné v mnoha evropských zemích a také v USA, Kanadě a Japonsku.