Vyroste zde polyfunkční dům, který naváže na štítovou zeď Městského dvora a objemově ukončí a uzavře zadní trakty v této části náměstí.  „V současné době zde probíhá čilý stavební ruch. Myslíme si, že se území podstatně změní. Vznikne uzavřený prostor s přístupem do zadních traktů domů,“ říká svitavský místostarosta Pavel Čížek.

Investorem je soukromá společnost Detos, které město pozemek prodalo. Podle Pavla Čížka společnost již v minulosti prokázala, že si s výstavbou ve ztížených podmínkách dokáže poradit. Hotovo by mělo být do konce do roku 2019. Nové prostory budou sloužit zejména pro administrativní a obchodní činnost.

„Součástí projektu je rovněž vybudování příjezdových komunikací, parkovacích ploch a chodníků,“ přibližuje místostarosta Pavel Čížek. Příjezd k budově a na parkoviště bude přímo z okružní křižovatky. „Výjezd bude směrem Jiráskovou ulicí na náměstí. Stavební úpravy z důvodu bezpečnosti chodců dozná také Jiráskova ulice,“ pokračuje Pavel Čížek.

Vzniknout by měl průchod, který naváže na chodník kolem Vesny směrem na náměstí. „Naopak chodník, který vede podél komunikace, bude zrušen a povede kolem vlastního objektu,“ vysvětluje místostarosta.

Úpravu zbylé části Jiráskovy ulice provede město. „Je hotová rekonstrukce kanalizačního sběrače a máme prověřeno, že další rekonstrukce sítí by se nemusely provádět, tudíž vznikne kompletní rekonstrukce i se zpomalovacím retardérem mezi ulicí Nerudovou a Jiráskovou,“ dodává místostarosta Pavel Čížek.

Podmínky, jež musí novostavba respektovat, jsou dány územní studií, která v rámci náměstí řešila zástavbu problematických míst. „Vycházeli jsme z této studie. Řekli jsme, jaký má být architektonický a urbanistický záměr. Spíš jsme to uvolnili. Je dost složité regulovat všechno. Každý architekt má svou představu, jak s prostorem pracovat,“ říká místostarosta. „Necháváme architektům volnost. Nemáme problém, aby vznikaly moderní stavby a myslím, že právě tato stavba nádech moderní architektury má,“ uzavírá Pavel Čížek.