Přesto se v určitých lokalitách míst nedostává. Z těchto důvodů město každým rokem buduje čtyři až pět nových parkovacích ploch, zhruba rok chce ještě takto pokračovat. Zároveň plánuje vycházet ze zadané studie, která má zjistit potenciál pro další parkoviště.

„Otevíráme debatu ohledně parkovacích domů. Zřejmě bude složitá, protože nejprve je třeba vytipovat vhodné lokality. Záleží také na finanční náročnosti. Máme totiž zjištěno, že náklady na jedno místo v takovémto domě jsou až pětkrát vyšší než na volném prostranství,“ vysvětlil starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Pomoci s celou situací by měla také brněnské Vysoké učení technické, s nímž město v této věci spolupracuje. „Studenti dostanou za úkol vymyslet a navrhnout nové možnosti parkování. Pokud přijdou s myšlenkami, které bude možné realizovat, tak se do toho můžeme pustit,“ podotkl starosta.

Kritika opozice

Opozice se ke strategii vedení staví kriticky.

„V podstatě jen našli nějaká místa a dali tam parkovací stání. Bez podkladů a dat o počtu obyvatel v daných lokalitách, počtu vozidel, výhledu do budoucna a podobně,“ řekl lídr opozičního sdružení Pro Poličku Jan Matouš. „Celé to stojí na vodě. Firma dostala zakázku, aby našla parkovací místa. Podívala se, kde jsou volné trávníky, a bylo. Což není správné,“ dodal Matouš.

Sdružení také navrhuje vybudování dvoupodlažního parkoviště. Za tímto účelem vytipovalo sídliště Hegerova a Švermova.