„Sederovou večeři jsem několikrát zažila u mesiánských Židů v USA, kde se s americkou kulturou mísí dávná tradice, která určuje přesný pořad večeře,“ říká Kati.

Vysvětluje, že se odehrává v rodinách, kde se schází širší příbuzenstvo a Židé si připomínají své předky, kteří byli vysvobozeni z Egyptského otroctví. Důležitou roli hraje nekvašený chleba, víno a tradiční jídla. Charoset, směs jablek, ořechů a hrozinek dochucená cukrem, skořicí a zázvorem promíchaná s červeným vínem je symbolem malty, kterou Židé na egyptských stavbách používali.

Většina ze čtyřicítky hostů okusila pokrm poprvé. Ale po ochutnání kombinace nekvašeného chleba s křenem, zastupujícím hořké byliny, se sladkým charostem byla překvapena, jak podtrhuje chuť suchého bílého vína. Hlavním chodem však bylo skopové.

Židé zasedají k sederové večeři o židovských Velikonocích, které slaví každý rok ve stejný den (resp. 10 dní od 15. do 22. nisanu, podle hebrejského kalendáře). Jelikož se během staletí existence církve křesťanské Velikonoce oddělily od židovských, které budou letos 20. dubna.

(syh)