Ceremoniál u pomníku TGM před základní školou zahájila státní hymna. „Rád bych vedle velkého svátku vzniku republiky zmínil i 100 let činnosti skatů v našem městě a při této příležitosti jim poděkoval za upevňování mravních hodnot, které jsou nezbytné pro zdravý vývoj každého národa,“ řekl starosta Jaroslav Martinů.

Vedoucí poličských skautů Petr Nožka pozval přítomné na výstavu 100 let skautingu v Poličce, která se koná v městském muzeu.

Skautské principy

„Vedeme naše členy v duchu skautských zákonů a morálních principů k lásce k lidem dobré vůle a k přírodě,“ uvedl Nožka. Připomněl principy skautské výchovy, historii spojenou se zákazy činnosti v období totalitních režimů i nejdelší svobodné působení skautingu po roce 1989.

Lidé si vyslechli i vystoupení o historii poličské školy. Vyvrcholením slavnostního odpoledne bylo zasazení Lípy svobody. Následovala ještě přednáška přibližující události vzniku samostatného státu v Poličce. 

Sázení lípy v Dolním Újezdu.
Oslavy republiky: V Dolním Újezdu vysadili lípu, přišel i tatíček Masaryk