Již více než rok si stěžují na majitele sousední zahrady v kolonii u Boršova.Ti na pozemku vybudovali nejen několik černých staveb, ale také zde podnikají. Broušení pomníků obtěžuje sousedy. Dvořákovi již několikrát zamířili na jednání zastupitelů Moravské Třebové.

Pár se do kolonie u Boršova nastěhoval zhruba před šesti lety. Poklidný život v kolonii s jejich příchodem prý skončil. „Asi před rokem začali na zahradě vykonávat kamenickou práci. Brousí pomníky. Je od nich slyšet rachot, práší se. Navíc tady není elektřina, takže jim stále jede elektrocentrála. Několikrát jsme je upozornili, že nám to vadí, ale na to nedbali,“ řekla Lenka Dvořáková. Situace se vyostřila po stížnosti na schůzi zahrádkářů. Dvořákovi přišli o stromky a došlo na ostré slovní napadání. Jednou na místě dokonce zasahovala policie.

Dvořákovi se obrátili na město a úředníci začali problémy řešit. „Majitelé pozemku provedli bez povolení rozsáhlou přestavbu a přístavbu zahrádkářské chaty, včetně dalších přístřešků. Slouží jako sklady, pro chov králíků a slepic, kotec pro psa, přístřešek pro auto,“ uvedl Dušan Sejbal, vedoucí odboru výstavby třebovské radnice.

Majitelé zahrady chatu užívají nad rámec rekreačního pobytu. „Podle platného územního plánu musí být zachován charakter stavby a tím je zahrádkářská chata pro rodinnou rekreaci. Stavební úřad tady proto nemůže zapsat vlastníkům trvalé bydliště,“ dodal k záležitosti Dušan Sejbal.

Dvořákovi věřili, že v kolonii opět nastane klid. Zda se tak skutečně stane, není vůbec jisté. Záležitostí se zabývá městský úřad. „Vydali jsme dodatečné stavební povolení na přestavbu a přístavbu zahradní chaty s tím, že bude odbourán dřevěný sklad,“ sdělil Dušan Sejbal z odboru výstavby. Ale to není všechno. Úřad navíc vydal dodatečné stavební povolení na stavbu víceúčelového přístřešku a vyzval majitele zahrady, aby odstranil zbývající nepovolené objekty. Jedná se o vyčištění prostoru zahrady od zbylých staveb. „Termín k dokončení dodatečně povolených staveb a k odstranění zbývajících staveb je 31. října. Užívání dodatečně povolených staveb musí stavebník předem oznámit stavebnímu úřadu a doložit potřebné doklady,“ vysvětlil Dušan Sejbal. Na základě vydání rozhodnutí povede stavební úřad s majiteli zahrady správní řízení o udělení pokuty.

Podnikají?

Jenže lidem vadí také fakt, že na zahradě podnikají. Na to přece zahrada není určená. Živnostenský úřad provedl v místě zahrádek dvě kontroly. Při nich ale podle Dušana Sejbala neprokázal majitelům činnost, která by byla v rozporu s vydaným živnostenským oprávněním. „Majitelé pozemku mají živnost na zpracování kamene. Vyžádali jsme si protokol od hygieny, ale neshledali jsme, že by tam byla činnost vykonávána. Tvrdili, že kupují hotové pomníky a upravují je až na hřbitově. Úředně se odstěhovali, spadají pod úřad v Litomyšli,“ informovala na posledním jednání zastupitelů Vladimíra Stejná, vedoucí živnostenského úřadu. Jenže podle Dvořákových je vše jinak. Se živností nepřestali.

Podle Lenky Dvořákové by pomohlo jediné. Zahrádkářský zákon. „Měl vyjít zahrádkářský zákon, ale senát ho neschválil. Prezident ho nepodepsal, protože prý takový zákon není nutný. Podle mě by jasně vymezil mantinely, co všechno v zahrádkářské osadě může být,“ řekla Lenka Dvořáková. Zahrada patří jejím rodičům, sama tam už kvůli problematickým sousedům skoro nechodí. „Říkali, že nás donutí, abychom pozemek prodali. Ale proč bychom to dělali. Vše jsme si tady sami postavili, tahali jsme do kopce kamení,“ dodal Helmut Dvořák. Stále doufají, že jim město pomůže. Jenže problém je zřejmě v tom, že ne všem lidem v kolonii černé stavby a chování dotyčného páru vadí.

Jak se bude celá situace vyvíjet, se ukáže po termínu, který dal úřad majitelům pozemku. Pokud černé stavby neodklidí, stavební úřad bude nařizovat a udělovat pokuty. „Vše může dojít tak daleko, že nařídíme stavební firmě, aby na náklady majitelů uvedla vše do původního stavu,“ uzavřel Sejbal.

Dvořákovi ztratili na zahradě klid, za kterým sem v minulosti jezdili. Velitel městské policie Karel Bláha je ale upozornil, aby kdykoliv dojde k napadení, volali okamžitě policii. Sousedské vztahy jsou obecně podle odborníků složité a mívají i špatné konce.