„Projektů pro tento rok máme opravdu hodně. Některé jsme zahájili už v loňském roce. Počítáme na investice se sumou kolem deseti milionů korun,“ sdělil starosta Opatova Petr  Kovář. Mezi plánované investice se řadí především přestavba školní jídelny a vybudování volnočasového centra. „Jedná se o projekty, které jsme začali tento rok. Na volnočasové centrum jsme vyhradili z rozpočtu sedm set tisíc korun,“ uvedl starosta Kovář.

U opravy jídelny však ještě není plánovaný investovaný obnos daný. „Dosud neskončilo výběrové řízení, proto ještě nemáme peníze pevně stanovené. Počítáme však s částkou kolem jednoho milionu korun,“ vysvětlil starosta Petr  Kovář. 

(tko)