Modernizace nemocnice se pomalu rozjíždí. Z generelu vzniká studie, která zahrnuje klíčové etapy. V té první jde o rekonstrukci hospodářského objektu, pavilonu A, kde sídlí emergency, endoskopie, dospávací pokoje. „Dojde i na demolici budov staré části lůžkového fondu. Tento objekt včetně vnitřních dispozic je z 19. století. Plánujeme výstavbu nového pavilonu B s radiodiagnostickým a endoskopickým oddělením. Rozšíříme emergency a přibudou dvě podlaží lůžkového fondu,“ uvedl hejtman Netolický.

Ve druhé etapě kraj počítá s demolicí hlavní části lůžkového pavilonu a RTG. Vznikne také nový pavilon D s dětským oddělením, internou a chirurgií. „Lůžkové části Svitavské nemocnice jsou v současné době nejzastaralejší ze všech našich nemocnic. Při příchodu k nemocnici ve Svitavách zaujme stále poměrně nový objekt s operačními sály a intenzivní péčí. Ten ovšem zakrývá původní budovu nemocnice, která už nevyhovuje dnešním potřebám moderního zdravotnictví 21. století,“ dodal Netolický. Proměna ale nebude rozhodně malou investicí, půjde do stovek milionů korun. Kraj na ni počítá s evropskou dotací.

Na tom, že nemocnice ve Svitavách skutečně potřebuje rekonstrukci, se shodují lékaři, sestry i sami pacienti. „Svitavská nemocnice je jak návrat v čase o sto let zpět. Pracuji na gynekologii a porodní sály jsou ostudou celého Pardubického kraje. To se můžeme medicínsky a personálně snažit, jak chceme, ale podle toho si pacientky nemocnici příliš nevybírají,“ podotkla lékařka Lucie Kavanová.

Pomohou lékařky z Ukrajiny

Rodiče malých dětí vítají i modernizaci dětského oddělení. Doufají, že kraj při projektování neopomine důležitou věc, o které se nyní ve společnosti hodně diskutuje. „Myslí se při návrhu i na to, aby byla lůžka a prostor i pro rodiče, aby mohl být hospitalizovaný s dítětem? Běžně se rodiče setkávají s odpovědí, že na to není kapacita, a jsou posíláni na jinou budovu,“ postěžovala si Veronika Moučková. Podle hejtmana se s pobytem rodičů na dětském oddělení počítá a případné změny je ještě možné do projektu zahrnout.

Nemocnice ve Svitavách se stejně jako další zdravotnická zařízení v republice potýká s nedostatkem personálu. Problémy byly mimo jiné na interně. Situace se ale zlepšila. „Pokračuje vzdělávání lékařů z Ukrajiny. V tuto chvíli mají za sebou část adaptačního procesu čtyři lékařky. Po dokončení aprobační zkoušky by měly posílit zejména tým na svitavském interním oddělení,“ potvrdila mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Ve Svitavské nemocnici aktuálně probíhá modernizace, a to hlavně na oddělení ARO a jednotek intenzivní péče, kde bude pro pacienty připraveno nové vybavení. Z evropských fondů ale nemocnice získala také nové vybavení pro laboratoře nebo operační sály.