Někteří zastupitelé poukázali při projednávání na fakt, že nejsou vyrovnané částky pro Tělovýchovnou jednotu Slovan, na opravu silnic nebo do školství.

Rozpočet ve výši 280 milionů korun nakonec zastupitelé odsouhlasili. „Snažili jsme se šetřit po všech stránkách, zejména na provozních výdajích. U několika zastupitelů se to setkalo s nelibostí. Ale v některých školách si neuvědomují, že musíme šetřit, a chtěli by nakupovat nové vybavení, interaktivní tabule,“ sdělil starosta Josef Ošťádal. Právě na údajné nespravedlivé rozdělení financí poukázal zastupitel Miroslav Krejčí. „Nelíbí se mi, že na údržbu silnic jde čtyři a půl milionu korun a do Tělovýchovné jednoty Slovan šest a půl milionu,“ řekl Krejčí. Starosta Josef Ošťádal ale vysvětlil, že do rozpočtu Slovanu zahrnuli také aktivity spojené s partnerskými městy. „Zařadili jsme k nim akce, které jindy neplatili. Proto je tam navýšení peněz,“ dodal starosta.

V rozpočtu počítají zastupitelé rovněž s rezervou na mimořádné opravy silnic. Ty jsou ve městě po zimě plné výtluků. Radní stanovili na letošní rok dvě velké investiční akce. „Hlavní investicí je dostavba zimního stadionu. Na konci roku nás čeká další velký projekt, a to odkanalizování místních částí a modernizace čistírny odpadních vod. Budeme si muset vzít úvěr. Ještě neznáme vítěze výběrového řízení, ani celkovou cenu,“ uvedl Ošťádal.

Zastupitelé musí letos šetřit, takže pod čarou zůstalo několik akcí. Nedohodli se na přípravě nové zóny pro sedmnáct rodinných domů. Náklady dosahují dvaceti milionů korun, ale tolik peněz město nemá. Rekonstrukci potřebuje i mateřská škola Jiráskova. I tady by oprava vyšla na dvacet milionů korun. Radní dokončí projekt. Navíc hledají možnosti dotace, aby nemuseli opravu platit sami.