Vyhláška zakazuje veškerý odběr povrchových vod ze všech vodních toků a vodních nádrží. „Důvodem je skutečnost, že v období měsíců květen až červenec poklesly průtoky ve vodních tocích na celém území České republiky ve velké části sledovaných profilů pod úroveň sucha,“ vysvětlil Zdeněk Polák z vodoprávního úřadu. Vedení úřadu upozorňuje, že odběr je možný pouze na základě platného povolení k nakládání s vodami při dodržení podmínek.