„Vedení města schválilo vítěze zadávacího řízení na oba dva projekty, které získaly příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města Miroslav Netolický. Nyní běží lhůta na podání námitek. Radnice ale nepředpokládá, že by měly nastat nějaké komplikace.

„Soutěžilo se podle ceny, takže kdo dal lepší cenu, ten vyhrál,“ říká Netolický.

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty přinese mnohem bezpečnější způsob dopravy nejen lidem zaměstnaným v průmyslové zóně, ale i těm, kteří v této části města bydlí. „Pěší i cyklisté museli přecházet a přejíždět frekventovanou silnici I/35. Z hlediska bezpečnosti to byl fondem velmi vysoce hodnocený projekt,“ vysvětlil Netolický.

Druhým projektem, na který město získalo dotační prostředky, jsou nové chodníky do Sušic. „Vybudování chodníků by mělo dopomoci hladkému způsobu dopravy do této části města. Místy tam chodník není žádný nebo je v dezolátním stavu,“ vysvětlil Miroslav Netolický.

Nový chodník naváže na Lanškrounskou ulici, kde se chodníky už třetím rokem opravují. Město tím podle Netolického usiluje o zlepšení podmínek pro pěší dopravu. Chodník povede od křížení Lanškrounské s ulicí Nádražní až na konec Sušic.

CYKLOSTEZKA POVEDE DO STARÉHO MĚSTA

Tím ale plány radnice na zlepšení dopravních poměrů ve městě nekončí. Spolu s nedalekým Starým Městem má město v úmyslu vybudovat cyklostezku, která by obě lokality propojila.  „Jakmile se státu podaří dokončit komplexní pozemkové úpravy, bude prostor pro vybudování cyklostezky mezi Starým Městem a Moravskou Třebovou,“ prozradil Deníku Miroslav Netolický.
Ale to má podmínku právě v dokončení pozemkových úprav. „Je nutné, aby se pozemky, které tam dneska jsou, kterou jsou roztříštěné a vedou podél komunikace v takových dlouhých nudlích, scelily v jeden pruh, který potom stát převede na Staré Město,“ řekl Miroslav Netolický.

Státní pozemkový úřad má pravomoc vyčlenit z pozemků soukromých osob ty, které budou moci být použité pro budoucí výstavbu cyklostezky. Vlastníci pozemků nejsou na svých právech nijak zkráceni. Stát jim je smění za jiné pozemky.

„V katastru je vidět, že ten pruh už vzniká. Během roku, dvou by to mohlo být dokončeno, a pak už nic nebude bránit tomu, cyklostezku do Starého Města vybudovat,“ přiblížil aktuální stav Netolický.

VYHRAZENÉ JÍZDNÍ PRUHY PRO CYKLISTY

A souvisí s tím ještě jeden projekt. Pardubický kraj se v rámci plánované rekonstrukce komunikace v Lanškrounské ulici zavázal, že vybuduje vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty v obou směrech. „Tím pádem by měl být průjezd od středu města až po Staré Město během dvou až tří let hotový,“ shrnul Netolický.

Chodníky za přispění dotace vybuduje město. Kraj opraví silnici a vybuduje cyklopruhy. Zůstane tak už jen prostor od konce Sušic k železničnímu přejezdu, na který chce město z jedné strany navázat cyklopruhy a z druhé cyklostezkou.

Ve výhledu je i cyklostezka do Útěchova. Rovněž zde běží komplexní pozemkové úpravy, v katastru to ale zatím vidět není.

Vysoutěžená cena na nový chodník je 8,2 milionů korun, z toho 4,3 milionů pokryje dotace. Projektová cena byla o 230 tisíc korun vyšší. Smíšená cyklostezka byla vysoutěžena za částku výrazně nižší. „Předpokládala se cena 7,2 milionů, vítězná je ale pouze 6 milionů. Obě zakázky jsou dohromady o milion levnější, než podle projektové dokumentace,“ vyčíslil Miroslav Netolický. Na obou zakázkách by se mělo začít pracovat v září. Do konce roku by mělo být hotovo. Celkem cyklostezka a chodník vyjdou na 15,5 milionů korun.

„Město letos zásadním způsobem opravuje chodníky a buduje nové komunikace. Kromě těchto akcí dokončujeme opravu Svitavské ulice, chystá se oprava ulice Karla Čapka. To už se dostáváme na úroveň 25 milionů,“ dodal Netolický.