"V Moravské Chrastové na silnici I/43 pracujeme na rekonstrukci silničního propustku. Během akce obnovíme betonový povrch nosné části prosté desky a navazujících opěr a prověří novou římsu s ocelovým zábradlím. Průjezd je zachován obousměrný. Opravu dokončíme do poloviny května," uvedlo Ředitelství silnic a dálnic na Twitteru.