I před více než 45 lety se u nás kluci pokoušeli „čutat" do balonu. V kronice je možno najít úsměvný úryvek: „Zřízení hřiště na pozemcích Vladimíra Slavíka v roce 1947 umožnilo první živelné pokusy o fotbalové zápasy. Plocha však byla svahovitá a pro kopanou dost nevhodná. Nové hřiště na pozemcích od pana Klejcha, zejména po terénní úpravě v roce 1958, poskytlo možnost pořádat fotbalová utkání."
Ale hraním kopané jsme u nás ve vsi neobjevili Ameriku. Novodobý fotbal vznikl na přelomu 18. a 19. století. První soutěž, Anglický pohár, byla zahájena v roce 1871.

U zrodu fotbalu v Morašicích stáli dnešní sedmdesátníci, někteří nejsou již mezi živými. Nejprve se muži a chlapci věnovali kopané jen nahodile, ale později se stav zlepšil. O toto měl velkou zásluhu již zesnulý Ladislav Tobek z Lažan a jeho bratři, dále Zdeněk Krejsa z Višňárů (nyní žije v Hrušové) a později se k nim přidal jako organizační pracovník pan Jaroslav Nepraš z Morašic a další. Zakládajícího člena Ladislava Tobka všichni příznivci fotbalu nazývali zkráceně „Bořík". Jeho jméno je dosud mezi fotbalisty známé díky tomu, že se u nás několikrát konal Memoriál Ladislava Tobka. Dodnes každoročně fotbalisté vzpomenou jeho památku a položí společně kytičku na jeho hrob.

V loňském roce fotbalový oddíl v jarní části hrál svoje soutěže na třech frontách: muži první A třídy Pardubického kraje, dorost rovněž v první A třídě Pardubického kraje a elévové hráli okresní turnaj své kategorie. Po ukončení jarních fotbalových soutěží do podzimní části nového ročníku 2014 – 2015 přihlásili o jedno družstvo více, a to žáků. Jedno družstvo museli přihlásit o soutěž níže, a to do první B třídy muže, kteří po slabších výkonech sestoupili. Dorost a elévové hráli stejnou soutěž i na podzim 2014.

TJ Sokol Morašice je nejpočetnější organizací, která v naší obci pracuje na poli volnočasových aktivit, když nepočítám základní školu. Je rozumné sportovce podporovat morálně a finančně, protože je to zároveň organizace, která sdružuje množství dětí a mládeže. Sport a pohybové aktivity jsou asi nejlepší prevencí před špatnými jevy v naší společnosti. Kdo si hraje, ten nezlobí. Jinými slovy platí asi to, že kdo se „vyblázní" na hřišti či v tělocvičně a je unavený sportem, tak už nemá tolik prostoru a energie na špatné věci.

Ne ze všech dětí, které dnes u nás hrají na hřišti fotbal, nebo jiné hry, vyrostou reprezentanti věhlasných klubů. Ale to vůbec nevadí. Sport by měl být o radosti z pohybu a sounáležitosti se svým oddílem. Dobrý výsledek v umístění v tabulce bych viděla jako příjemnou nadstavbu, ale ne jako hlavní cíl. Hrát by měli všichni, kteří projeví zájem, i ti méně šikovní. Poděkování patří všem trenérům a dalším lidem z TJ Sokol Morašice, kteří věnují svůj volný čas dětem a mládeži.

V naší obci sport podporujeme. V roce 2013 jsme postavili víceúčelové hřiště s polyuretanovým povrchem. Je určen k různým druhům her. V loňském roce tam fotbalisté chodili trénovat za příznivého počasí i na podzim a v zimě. V roce 2014 si „sokolové" na vlastní náklady zbudovali menší travnaté tréninkové hřiště hlavně pro mládež. Pokud se podaří získat dotace, bude na fotbalovém hřišti provedena rekonstrukce kabin s příslušenstvím, které budou sloužit jako zázemí víceúčelového hřiště nejen pro Sokol, ale i pro základní školu a veřejnost.

Co popřát k narozeninám morašickému fotbalu? Přeji našim sportovcům i těm přespolním, kteří hrají za Morašice, aby zažívali mezi sebou hodně přátelství, pospolitosti a radosti ze hry. Při zápasech aby se prali jako lvi za dobré jméno naší obce, ale aby nezapomněli, že i soupeř je člověk. Znovu opakuji, aby měl na hřišti vždy přednost slušný sportovní duch.

HANA ŠTĚPÁNOVÁ