Rok od roku je karneval stále více navštěvovaný. Soutěžit, tancovat a bavit se přišlo 250 návštěvníků, z toho osmdesát masek dětských a osm dospělých. K příjemné atmosféře přispěli pořadatelé jako „Teletabís", kteří celé odpoledne vymýšleli pro děti různé hry a soutěže. Děti byly odměněny sladkostmi. Do soutěžení se zapojili i tatínkové. Ti také nepřišli zkrátka a za své snažení si odnesli drobnou odměnu. Porota tvořená z přítomných rodičů, příbuzných a hostů ani při letošním ročníku neměla lehký úkol. Svými hlasy vybrala třicet nejhezčích masek, které dostaly pěkné ceny. Rozdávaly se dorty, hry, omalovánky, knížky… Závěrem Drahomíra Lišková, starostka Mladějova na Moravě, poděkovala všem sponzorům a členům Českého červeného kříže, kteří celou akci pořádali.

Drahomíra Lišková