Po šesti letech jednání omezí kraj průjezd tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun kolem Svitav. Od úterý 19. prosince nové značky zakáží průjezd tranzitních kamionů obcemi Mikuleč, Kukle, Javorník a některými částmi Svitav. Pro obyvatele to znamená větší bezpečnost a omezení dopravní zátěže, šoféři tranzitní dopravy budou moci jezdit jen po silnicích I. třídy.

Nákladní auta nad 12 tun chtěl Pardubický kraj po dohodě se Svitavami a okolními obcemi vykázat ze silnice II/366 již několik let. Zákazové značky už dělníci nedávno nainstalovali na sloupy u vozovky, prozatím ale neplatí a čeká se už jen na to, až Ředitelství silnic a dálnic 19. prosince oficiálně otevře obchvat Svitav.

Psali jsme:

Silnici v Kukli protnuly ostrůvky.
Zkratka skončí. Kamiony dostanou v Mikulči, Kukli a Javorníku stopku

Novinka však neznamená automatický plošný zákaz průjezdu kamionů. Opatření je cílené na dálkovou dopravu, která nemá na trase v regionu nakládku nebo vykládku zboží. Činnost místních přepravců tak nebude omezena.

„Máme uzavřené memorandum, v němž jsme se dohodli zklidnit dopravu nejen na území města, ale i v Mikulči, Kukli a Javorníku. Jsem rád, že se na sklonku letošního roku podaří plnit podstatnou část tohoto dokumentu. Silnice II/366 mezi Litomyšlí a Svitavami sloužila řidičům tranzitu jako oblíbená zkratka, ale místní lidé si dlouhodobě a oprávněně stěžovali na nadměrnou dopravu, hluk a nedodržování rychlosti. To už bude minulostí," sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.

Nové dopravní značení ve Svitavách. Pro větší rozlišení rozklikněte:

Velké kamiony už přes Mikuleč, Kukli a Javorník jezdit nebudou.Velké kamiony už přes Mikuleč, Kukli a Javorník jezdit nebudou.Zdroj: Pardubický kraj

Šoféři velkých aut mohou jezdit v klidu po I/35 a dalších komunikacích první třídy, které jsou pro ně uzpůsobené. "Jsem rád, že se to podařilo dokončit a občané mohou být spokojení. Nyní čekáme už jen na to, až se oficiálně otevře obchvat Svitav a padne poslední překážka, která zákazu tranzitu doposud bránila,“ doplnil Kortyš.

Zklidnění dopravy se netýká pouze jenom Mikulče, Kukle a Javorníku. Zákazové značky se objevily také na třech místech ve Svitavách.

„Naším cílem je vykázat nákladní automobily nad 12 tun z průjezdnosti silnicí II/366, proto se u nás ve městě značky v minulých dnech objevily poblíž kruhového objezdu u městského úřadu na ulicích Poličská, Sokolovská a T. G. Masaryka a budou umístěny i dalších místech, aby po zahájení užívaní obchvatu města Svitavy byl tranzit z II/366 vyloučen. Plánujeme oslovit policii, aby zejména ze začátku, než si šoféři zvyknou, v místě více hlídkovali strážníci a nákladní auta jezdila jen po cestách, kudy mohou,“ uvedl svitavský místostarosta Pavel Čížek.