Jedná se o vytvoření nového informačního systému, který má zahrnovat nejen rozmístění nových panelů. „Po dokončení obnovy zámeckého návrší jsme začali uvažovat o pořádném informační systému, který by naváděl zájemce o tyto památky. Vymysleli jsme zadání na design cedulí, poutačů, rozcestníků, navigačních panelů," řekl místostarosta Litomyšle Michal Kortyš. Rozmístění i design nových prvků musel schválit Národní památkový ústav. Nevzniklo tak vše, co si představitelé města a zainteresované instituce 
v rámci projektu vymysleli.

„V tuto chvíli nic podobného neexistuje a jsme tedy rádi, že nový informační systém vzniká," sdělil ředitel organizace Zámecké návrší David Zandler. Jeho organizace patří mezi ty, které 
v turisticky hojně navštěvované lokalitě sídlí.

Nové značení by chtěli 
v Litomyšli využít i v dalších letech, pokud se jeho vzhled osvědčí. Nový informační systém 
v Litomyšli bude zahrnovat i moderní kiosek. „Jedná se o digitální panel na Smetanově náměstí, který bude umístěn v nevyužívané telefonní budce. Tam by měly být informace o akcích 
a institucích v Litomyšli. Nabídku však lze do budoucna rozšířit. Vše je zatím ve vývoji," vysvětlil místostarosta Litomyšle Michal Kortyš.

Výdobytek moderních technologií za několik set tisíc korun má mnoho výhod. Mimo jiné jej lze ovládat na dálku a odpadne problém s aktualizacemi. Zároveň dojde k využití jedné z telefonních budek (na fotografii), která již neslouží svému původnímu účelu. V plánu je však využití i té druhé. Ta by mohla být osazena informačním panelem, kde by byly prezentovány zprávy o dění ve městě.

„Mohla by to být úřední deska v digitální podobě. Navíc bychom nemuseli vše tisknout, jako je tomu nyní," nastínil využití panelu Michal Kortyš. Stávající úřední deska je umístěna pouze 
u budovy městského úřadu, což kritizují někteří zastupitelé. Na tento projekt však prozatím nemá město peníze jako na informační systém, kde jsou náklady ve výši 980 tisíc korun. Dotace z Pardubického kraje činí 600 tisíc.