Po celostátní přestávce v odběrech pupečníkové krve vydal nově Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) nový seznam pracovišť zařazených mezi místa, která mohou tyto odběry provádět. Tato pauza byla čistě administrativní a po splnění nových požadavků se tato velmi prospěšná činnost opět obnovuje. Litomyšlská porodnice je v širokém okolí první, která toto oprávnění získala.

„Naše porodnice opět zájemkyním umožňuje odběr pupečníkové krve. Jedná se o nadstandardní službu poskytovanou společností Cord Blood Center,“ sdělil primář litomyšlské porodnice Harald Čadílek.

Dobrá investice

Pupečníková krev je krev novorozence, která zůstane po přerušení pupečníku v placentě. S touto krví se běžně nakládá jako s biologickým odpadem, ačkoli obsahuje tzv. zárodečné buňky. Jejich nenahraditelnost spočívá v tom, že jsou schopné se množit a diferencovat (přeměňovat) na různé typy buněk, které organizmus potřebuje. „Díky této službě, kterou lze nově využít i na našem oddělení, lze pupečníkovou krev odebrat a zárodečné buňky uchovat pro jejich pozdější využití. V současnosti se při transplantaci využívají tzv. krvetvorné zárodečné buňky jako náhrada za poškozené, resp. zničené buňky kostní dřeně. Transplantace krvetvorných buněk se používá při léčbě asi padesáti onemocnění,“ vysvětlil Harald Čadílek.

Mezi maminkami, které tuto možnost již v minulých letech využily, byla nejen řada celebrit , ale také mnoho rodičů, kteří přivedli na svět dítě v litomyšlské porodnici. A rozhodli se investovat do budoucího zdraví svého miminka.

Zájemkyně o odběr pupečníkové krve se musí nejprve zaregistrovat u společnosti Cord Blood Center. Samotný odběr se pak provádí přímo v Litomyšlské nemocnici, odkud se transportuje k dalšímu zpracování.

(ik, ch)