Půjde o jedinou ucelenou expozici svého druhu v Česku. Veřejnost seznámí s perzekucí řeholníků a kněží v letech 1950 až 1962. V tomto období byl klášter využíván k takzvané centralizaci komunistickému režimu nepohodlných osob, informoval Richard M. Sicha, ředitel Muzea čs. opevnění, které se na projektu podílí. Expozice vzniká prací dobrovolníků.
Expozice bude umístěna v prostoru barokní vestavby na jednom z nádvoří kláštera. „Expozice bude rozdělena na tři bloky. První část bude spojená s likvidací klášterů a mužských řeholí. Potom tam bude část zabývající se politickými procesy s představiteli řádů a kongregací. Plynule to přejde do problematiky věznic, kterými prošli, a táborů nucené práce,“ přiblížil expozici Richard M. Sicha.
V roce 1950 byly na území republiky zřizovány centralizační kláštery pro mužské i ženské řády a kongregace, které tak byly násilně likvidovány. Řeholníci byli obvykle v noci přepadeni a kláštery obsazeny bezpečnostními složkami. Představitelé komunit byli zatčeni či odvezeni do internačních táborů a ostatní řeholníci soustředěni do několika míst. V průběhu dubna a května bylo centralizováno zhruba 2000 řeholníků z celkového počtu 3000.
Kromě Králík patřily mezi další internační a centralizační kláštery mimo jiné Želiv, Osek, Fulnek, Jablonné v Podještědí, Broumov a Česká Kamenice. V Králíkách byli internováni představitelé mužských řeholních řádů redemptoristů, jezuitů, františkánů, benediktinů, těšitelů a dalších.

(čtk, miš)