Byl odlit ve zvonařské dílně Leticie V. Dytrychové v Brodku u Přerova.

Zároveň se nechaly odlít zmenšeniny zvonu v upomínku na tento den. Nový zvon vystřídal starý železný, který byl už ve špatném stavu, ale v obci sloužil 100 let, protože původní zvon byl za války v roce 1917 sňat a zrekvírován. Na nový zvon se složili převážně občané Říkovic a obec Morašice, pod kterou Říkovice spadají.

Po slavnostním zazvonění knězem a starostou byl zvon vyzdvihnut do věže kapličky, kde po upevnění poprvé zazvonil. Ke zvonu bude ještě nainstalována mechanika, díky které bude zvonit každý den v poledne a navečer a takto zprovozněný zvon se poprvé rozezní na svátek 28. října. Součástí slavnosti byla vernisáž maleb Josefa Černého z Říkovic.

Pavlína Jarešová