Na pískovcové desce, kterou zhotovil konický kamenosochař Štěpán Hemzal, je vytesán znak města (šachovaná orlice s písmenem G ve štítku na hrudi), nápis: Jevíčko L.P. 1258 povýšeno na město královské Přemyslem Otakarem II. a letopočet 2018. Náklady na zhotovení pamětní desky dosáhly podle místostarosty Miroslava Šafáře necelých 100 tisíc korun.