Připravují projektovou dokumentaci pro realizaci inženýrských sítí. V lokalitě by mělo vzniknout osm až deset nových stavebních míst. „V poslední době jsme zaznamenali zvýšený zájem o stavbu v Chornicích, ale protože jsme na počátku, tak pozemky jako takové ještě nenabízíme,“ řekl starosta Jiří Smékal. Již před několika lety obec připravila pozemky pro výstavbu čtrnácti domů.