„V současné době máme zpracovanou projektovou dokumentaci inženýrských sítí v dané lokalitě. Letos zajistíme také stavební povolení a výběr zhotovitele," informoval starosta obce Jiří Smékal. Chorničtí se chtějí  ucházet o dotace. Když to všechno dobře dopadne, tak budou mít příští rok v Chornicích novou ulici.