Ne ovšem na parky a veřejné plochy ve městě, ale na revitalizaci stromů na tzv. robotních cestách, které se nacházejí v okolí Bystrého. V minulosti po nich chodili lidé z města za prací. „Stromy kolem těchto cest nám zanechali naši předci a my bychom je chtěli předat dalším generacím v pořádku," vysvětluje starosta Miloslav Sejkora. Tato významná krajinná zeleň je v délce zhruba sedm kilometrů. V rámci projektu by mělo Bystré vysázet tři sta padesát nových stromů a na šest desítek keřů. „Počítáme se značným dendrologickým zásahem, ale budeme kácet jen stromy nemocné, které už nejdou zachránit," slibuje starosta. Ty, co půjdou zachránit, zpevní a ošetří.