Radní obdrželi dobrou zprávu ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Přislíbil jim dotaci na bezbariérové úpravy chodníků. „Letos budeme opravovat severní stranu, to znamená příjezd od Poličky v lokalitě Na Drahách," potvrdil starosta Bystrého Miloslav Sejkora.

Nové chodníky

Z programu bezbariérovost chodců dostanou téměř tři miliony korun. „Budeme budovat nové chodníky, včetně obrubníků. Snížíme nájezdy na chodníky, upravíme přechody pro chodce i jednotlivé vstupy do domů," upřesnil starosta. Dlažbu zvolili dvoubarevnou s bezpečnostními prvky pro nevidomé. Součástí oprav budou také přeložky kanalizace a vodovodu.

Rozpočet na celou letošní etapu je zhruba čtyři a půl milionu korun. Přesnou částku budou radní vědět až po výběrovém řízení a po soutěži. „Práce chceme zahájit v září," řekl Miloslav Sejkora. Je přesvědčený, že stavební práce do zimy stihnou. Mají totiž zkušenosti z loňského roku. První etapu bezbariérových úprav zahájili vloni na moravské straně města. Nové chodníky budovali podél hřbitova.

Radní koncem každého roku připravují plán investic. Čtvrtinu peněz dávají právě do komunikací. Z městské kasy opraví letos Na Drahách ještě odbočku mezi domy. Na tyto práce vyčlenili milion korun. Komunikace jsou pro Bysterské prioritou. „Chceme, aby bylo město dobře sjízdné, pochozí a aby dobře vypadalo," dodal Miloslav Sejkora .