„Budeme to tady mít pěkné. Hoši, kteří chodníky dělají, jsou šikovní. Bude se nám tady pěkně chodit," pochvalují si obyvatelé Bystrého.  V úzkých místech, kde se silnice stáčí kolem domů, už lidé nebudou muset chodit přímo po vozovce.

V městečku nedaleko Poličky se pustili do budování chodníků. Tomu, aby se obyvatelé cítili bezpečně, se věnují už třetím rokem. „Hlavní důraz klademe na to, aby nové chodníky byly plně pochozí v minimální šíři, aby po nich mohly projet i maminky s kočárky. Budou bezbariérové, musí vyhovovat mimo jiné i nevidomým a lidem se sníženou pohyblivostí," uvedl starosta Bystrého Miloslav Sejkora.

Radní reagovali na připomínky obyvatel, ale také na to, že chodníky jsou v blízkosti frekventované silnice z Poličky do Brna. „Byly jednak konstrukčně v havarijním stavu a také byly moc blízko k nemovitostem. Tím pádem se po nich obtížně chodilo. Obyvatelé tak často museli chodit přímo po vozovce," popisoval starosta. Hlavně v zatáčkách, kde jsou domy vtěsnané, byla pro Bysterské chůze obzvlášť nebezpečná.

I Pardubický kraj vyšel městu vstříc. „Po dohodě se správou silnic se nám podařilo vyjednat, že můžeme chodníky rozšířit. I přes tento zákrok budou komunikace splňovat požadované parametry na šířku. Chodníky budou navíc dostatečně široké a lidé už nebudou muset vstupovat do vozovky," informoval Miloslav Sejkora. Současně s úpravami vznikly v Bystrém také přechody pro chodce. „Pro bezpečné přecházení máme tři nové osvětlené přechody a dvě přechodová místa," sdělil starosta. Procházky obyvatel budou daleko bezpečnější.

„První etapu jsme začali v roce 2012 na moravské straně města. Vloni jsme pokračovali úsekem od Poličky ulicí Na Drahách. Letos propojujeme ulici Na Drahách po náměstí Na Podkově," informoval starosta Bystrého Miloslav Sejkora. Celkové náklady na rekonstrukci všech chodníků činí víc jak osm milionů korun.  Na první a druhou etapu město získalo dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury. „Nyní čekáme na vyjádření, jestli jsme byli se žádostí úspěšní i letos," uvedl starosta. Zastupitelé ale rozhodli, že nové chodníky budou i kdyby je město mělo zaplatit ze svého rozpočtu. Peníze na to mají připravené. Pokud dotace dopadne, budou rádi. Rezervní peníze použijí na něco jiného. Lidé si chodníky pochvalují. Podle Miloslava Sejkory si je všichni zaslouží. „Máme z toho všichni dobrý pocit. Bylo to správné rozhodnutí," dodal starosta.