O dotaci požádali už v loňském roce. „Máme v plánu opravit cyklostezku, která napojuje Březovou nad Svitavou směrem na Rozhraní a Bělou nad Svitavou směrem na Svojanov," upřesnil starosta Blahoslav Kašpar. Celá cyklostezka vyjde na dva a půl milionu korun. Na opravu jedné části, která vede zastavěným územím, přispěla z osmdesáti procent místní akční skupina Svitava. Na zbývající úsek dostala vesnice dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury. Do komunikací v obci letos investují kolem čtyř milionů korun. „Některé jsou v dezolátním stavu a ještě se bohužel nedostane zdaleka na všechny," uvedl Blahoslav Kašpar. Například v Mariánském údolí přispěl na opravu zemědělský intervenční fond. „Je nutné tuto cestu opravit, když přijde přívalový déšť, všechno splaví na silnici a do obce," dodal starosta. Opraví i komunikaci v Chrastové Lhotě, která je jako tankodrom.