Radní získali na tuto nákladnou investici dotaci 276 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí. Zastupitelé jednají o napojení domácností v Boršově, kde někteří lidé tento krok odmítají.

V současné době dokončují projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Zároveň zahájíme výběrové řízení na dodavatele stavby. Projekt je zaměřený na modernizaci čistírny odpadních vod, která nesplňuje požadavky platné legislativy v parametrech vypouštěných odpadních vod. Vše proběhne za plného provozu,“ přibližuje investici Tomáš Kolkop z odboru investičního a regionálního rozvoje Moravské Třebové.

Součástí projektu je rovněž dostavba kanalizačních stok a veřejných částí přípojek v městských částech Udánky, Sušice, Boršov a Anenské Údolí. Tady činí celková délka stok téměř osmnáct kilometrů. Radní do realizace investují zhruba 223 milionů korun. Nejdelší úsek čeká stavaře v Boršově, kde má kanalizace sedm kilometrů a je tím pádem nejdražší. Podle Tomáše Kolkopa tato část přijde na sto milionů korun.

Nová kampaň

Napojení všech domácností je ovšem nutné. Přesto se ve vesnici najde několik lidí, kteří připojení odmítají. Mezi ně patří i Marcela Řeháková. „Se stavbou kanalizace v Boršově souhlasím, protože je to už katastrofa. Ale mám biologickou čistírnu odpadních vod, která stála šedesát tisíc korun. Proto se nechci napojit a zřejmě budu jednat s městem o kompenzaci,“ říká Marcela Řeháková. Lidé ale v obci na kanalizaci čekají roky. „Spustíme informační kampaň pro obyvatele, ve které jim celý projekt přiblížíme. Navíc musíme vyřešit objízdné trasy během výstavby, protože stoky povedou v komunikacích,“ dodal Tomáš Kolkop.

Samotné práce začnou letos na podzim. Vše by mělo být hotové za tři roky.