„Obec platí opravu chodníku a veřejného osvětlení v částce asi jeden milion korun. Zbylých devět milionů korun na opravu komunikace a dešťové kanalizace bude hrazeno z prostředků Pardubického kraje,“ sdělil starosta Dalibor Šebek. V průběhu rekonstrukce je tento úsek silnice uzavřen.

Tereza Ryšanová