Od ní se rozbíhají cesty k domům a do polí. Při procházkách po vsi si obyvatelé a návštěvníci všímají různých památek připomínajících minulost obce. Narazili na různé kříže a zajímají se o důvod vysazení lip v polích.


O těchto památkách se dozvídáme z písemných vzpomínek generace, která tu žila v minulém století a převzala paměti od svých předků. Některé jsou ještě ukryté v archivech. „Vyhledala jsem si ve vzpomínkách vnuka učitele, který učil na zdejší obecné škole v 19. století, pasáž týkající se umísťování svatých obrazů, křížů a vysazování lip v katastru obce. Zhotovením pomníku s křížem, umístěním svatých obrazů na stromy u cest a zasazením lip v poli nebo poblíž statku, vyjadřovali svoji zbožnost. Chtěli tím také odvrátit živelné pohromy,“ vysvětluje kronikářka Anna Korbářová z Bělé nad Svitavou.


Kříže předci pojmenovali podle toho, kdo je nechal postavit. Tváře svatých byly otočeny směrem ke kostelu nebo hřbitovu. „Lípy v polích poskytovaly v létě při polních pracích v poledne stín při odpočinku. Opravdu prastará je lípa na poli mezi Bělou a Banínem,“ dodala Anna Korbářová.
Díky úctě k památkám se některé kříže dochovaly dodnes. Obrazy v polovině minulého století byly odstraněny a lípy čekají, kdo jim odhadne jejich věk. (ak, zr)