Od svitavského kruhového objezdu směrem na Moravskou Třebovou motoristé zažívají hotové rallye. Nehledě na to, že si neustálým najížděním do děr mohou šeredně otlouci vozidlo. Ředitelství silnic a dálnic České republiky o tomto technickém problému ví. Už na podzim loňského roku chtěla Správa Pardubice zahájit rekonstrukci. Vzhledem k prodloužení výběrového řízení museli harmonogram posunout.
Akce by ale měla být zahájena na počátku jarních měsíců. „Už nyní v březnu dojde k předání staveniště a v dubnu budou zahájeny vlastní práce," sdělil místostarosta Svitav Pavel Čížek. Podle harmonogramu by rekonstrukce měla skončit zhruba v listopadu. Už teď se ale předpokládá urychlení investice, takže konec by měl nastat už v září nebo ještě dříve. „Rekonstrukce bude probíhat za částečné uzavírky. „Až se bude pracovat na konečném živičném povrchu, bude muset být komunikace uzavřená celá," informoval místostarosta. Město už se domluvilo s Ředitelstvím silnic a dálnic, aby se tyto práce uskutečňovaly o víkendech, kdy provoz není tak velký. Doprava bude prozatím odkloněna na menší místní komunikace.

Rekonstrukce silně poničené silnice I/34 směrem na Moravskou Třebovou vyjde na necelých čtyřicet milionů korun. Celou částku zaplatí Ředitelství silnic a dalnic. Úsek, kde se budou práce provádět, začne u svitavské kruhové křižovatky a bude pokračovat až na křižovatku se silnicí I/35 na trase Litomyšl – Moravská Třebová.

Trpělivost

„Práce budou zahrnovat odstranění živičných vrstev krytu komunikace, vyspravení lokálních poruch konstrukcí a zpětnou pokládku živice. Součástí bude také úprava krajnic, přilehlých ploch, zásahy do zeleně podél komunikace a úprava odvodnění," informoval místostarosta Svitav Pavel Čížek. Z důvodu částečné uzavírky silnice budou více zatížené menší místní komunikace. „Zde se budeme muset opevnit trpělivostí se zhuštěnou dopravou. Výsledkem by však mělo být to, po čem všichni motoristé volají. Budou jezdit po opravené a dopravně vyhovující komunikaci," řekl místostarosta Svitav.

S touto rekonstrukcí souvisí osud ještě další komunikace. „V okamžiku, kdy tato silnice bude v dobrém stavu, začne Pardubický kraj společně s námi připravovat uzavření Lačnova směrem od České Třebové na Svitavy pro kamionovou dopravu," informoval starosta Svitav David Šimek. Obyvatelé Lačnova si konečně budou moci oddychnout, protože po zákazu volali už dlouho.

Ačkoliv úsek, který projde rekonstrukcí, je zřejmě v nejhorším stavu, ani jiné silnice nejsou zcela v pořádku. „Ředitelství silnic a dálnic uvažuje nad dalšími rekonstrukcemi a to od kruhové křižovatky směrem na Brno. Tam když se teď projedete, tak je to zhruba obdobné," doplnil Pavel Čížek. Je tedy možné, že by příští rok mohly být připraveny plány na opravu této silnice. Následující rok je v plánu zastabilizování kruhové křižovatky.

Obyvatelé Svitav se tak konečně dočkají. Budou moci jezdit po kvalitních silnicích a nebudou se již muset bát, že si kvůli dírám poničí svá motorová vozidla.