„Jeden milion korun jsme rozdělili na opravu varhan v několika kostelech. Mezi ně se řadí i Trpín. Finance zbyly také na restaurování sochy Madony v Jedlové,“ uvedl krajský radní Miloslav Macela.