Bílý potok se vylévá z koryta už při pětileté vodě. Lidé, kteří v blízkosti toku žijí, bedlivě sledují hladinu vždy, když začne více pršet. Třináct let staré vzpomínky na povodeň sice už trochu vybledly, ale k osvěžení jejich barev obyvatelům teď slouží dokumenty, které rozeslalo majitelům nemovitostí Povodí Moravy. Smlouvy na dočasné zábory půdy a výkupy pozemků už lidé obdrželi.

Do měsíce se musí vyřešit majetkoprávní vztahy, což je nezbytné pro získání peněz z Unie na zvýšení kapacity koryta Bílého potoku. To je ovšem problém. Ne všichni lidé totiž s navrhovaným obdélníkovým profilem toku, který má pojmout dvacetiletou vodu, souhlasí. Poukazují na to, že koryto bylo původně zpevněné kamenem, ale nyní je zarostlé a zanesené.

„Bílý potok jsme opakovaně čistili. Ale i kdybychom ho udržovali každý rok, je projektované jen na pětiletou vodu. Za posledních patnáct let se průtok dostal až na dvacetiletou vodu,“ vysvětlil starosta Jaroslav Martinů. Množství vody, které protéká při dvacetileté povodni, je právě maximum, co může Bílý potok v historické zástavbě pojmout.

Projekt řeší úpravy toku od velkého rybníka v Pomezí až po Synský v centru města. Dotkne se zhruba devadesáti vlastníků pozemků. Na některých z nich by korytu měly ustoupit ploty zahrad. Jejich majitelé se zase obávají o přístup k vodě, kterou zavlažují své zahrady. Jiří Coufal z poličské radnice ale slibuje, že většinou respektují hranice pozemku.

Po úpravě ploty dělníci osadí do betonových prefabrikátů, které nahradí stávající podezdívky. Podle Jiřího Coufala z odboru životního prostředí se však problém objevil i u několika staveb na hraně na břehu potoka. „Jedná se o statické zajištění několika obytných domů a jednu garáž,“ přiblížil Jiří Coufal.

Ředitel společnosti, která provádí projektovou dokumentaci, Miloslav Šindlar sdělil, že jeho firma zhotovila podrobné analýzy přímo na místě. Další podrobnosti ale odmítl sdělit. S projektem musí smluvně souhlasit majitelé dotčených pozemků. Zatím na poličskou radnici lidé odevzdali více než polovinu podepsaných smluv. „Až nám město předá podklady, posoudí účelnost navrhovaných opatření experti. Většinou jsou z fakult univerzit,“ sdělil Miroslav Foltýn z Povodí Moravy. Kromě expertů pak projekt se schváleným stavebním povolením posoudí také odborníci na dopady na životní prostředí. Teprve pak Povodí Moravy požádá o dotaci. Koryto potoku by pak mělo projít úpravou do roku 2013.