V hodnocení pacientů se umístila v rámci Pardubického kraje na prvním místě a v celkovém hodnocení je na osmém místě. Realizátorem celostátního projektu je nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute. Nemocnice jsou komplexně hodnoceny ze tří klíčových oblastí, a to podle spokojenosti pacientů, spokojenosti zaměstnanců nemocnic a z hlediska finančního zdraví nemocnic. Hlasování probíhalo, podobně jako při minulých anketách, pomocí rozsáhlé skupiny dobrovolných koordinátorů v nemocnicích, kteří zajišťovali sběr vyplněných tištěných dotazníků. Hlasovat bylo také možné prostřednictvím dotazníku na internetu. Průzkum spokojenosti pacientů a zaměstnanců nemocnic začal letos v březnu a ukončen byl posledního října. Celkem se jej zúčastnilo více než 41 000 respondentů.

(tz, red)