Rekonstrukce regionálního muzea bude dražší, než je vysoutěžená cena. O kolik, to zatím nikdo neví. „Vysoutěžená cena je čtyřicet šest a půl milionu. Kvůli nálezům archeologů ale předěláváme projekt," potvrdil ředitel René Klimeš.

Zároveň se stavebními úpravami probíhají v muzeu stále ještě archeologické práce. „V místech původně zamýšleného vstupního objektu byl plošný archeologický výzkum dokončen na začátku dubna. Menší práce probíhají ještě v místech základových pasů nového objektu v dolní polovině plochy směrem k parku," potvrdil ředitel muzea René Klimeš.

Horní město

Archeologové objevili nálezy horního města ze šestnáctého století. „Ty budou zachované a zastřešené," doplnil ředitel muzea. Nový výzkum probíhá na bývalém dvorku čajovny, kde vyroste vstupní objekt. „V historické budově muzea byly téměř dokončeny různé bourací a jiné přípravné práce. Probíhá stavba nových příček, výtahové šachty, od horních pater se provádí nová elektroinstalace a topenářské práce," popisoval čilý stavební ruch ředitel René Klimeš.

Po dokončení archeologického výzkumu před muzeem začnou stavbaři pracovat na novém suterénním objektu. Oproti plánu se ale jeho rozměry o jednu třetinu zmenší. „Větší část tohoto prostoru poslouží k ochraně a prezentaci odkrytých stavebních konstrukcí ze šestnáctého století, které našli archeologové," sdělil ředitel Klimeš.

Ve vstupním objektu nebude chybět ani expozice o zámeckém návrší a sociální zázemí pro návštěvníky. „Expoziční část o zámeckém návrší se bude věnovat stavebnímu vývoji na návrší. Jak ho známe dnes, vypadá teprve od konce šestnáctého století a radikálně se změnilo," podotkl René Klimeš.

V samotné budově muzea už stavbaři dokončili rozsáhlé bourací práce. „Na čtyřech místech jsme museli probourávat i nosnou zeď, vybírali jsme téměř všechny klenební zásypy, protože jsme museli udělat statické posílení kleneb a betonujeme suterénní objekt," doplnil ředitel muzea v Litomyšli.

Hrubá stavba suterénního objektu bude hotová do dvou měsíců. Část úprav, kde se nacházejí archeologické nálezy, potrvá déle. „Řešíme technologii konzervování," potvrdil René Klimeš.

Stavební práce na celém muzeu mají být hotové do konce letošního roku.