Zapisovatelky u soudu ve Svitavách už nebuší do psacích strojů ani nepíší těsnopisem každé slovo obžalovaného. Průběh řízení se nahrává do počítače.

Podle ministerstva spravedlnosti se ale protokolující úřednice, jak se zapisovatelky oficiálně jmenují, o svá místa zatím bát nemusejí. „Jejich práce se rozšiřuje o další administrativu. Vše směřuje především ke zrychlení a zefektivnění soudního procesu,“ uvedla Zuzana Kuncová, tisková mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR.

Součástí soudního spisu tak dnes už nejsou jenom papíry, ale zvukové cédéčko. „V trestním řízení průběh nahráváme. Zapisovatelka v soudní síni pouze dohlíží na správný záznam. Poté podstatný obsah jednání přepíše do protokolu,“ řekl Bohumil Kotala, předseda Okresního soudu ve Svitavách. Ovšem v občanskoprávním řízení dosud zapisovatelky zaznamenávají výpovědi účastníků a svědků.

Budoucnost zapisovatelek je nejistá. „Je pravděpodobné, že postupně dojde ke snižování počtu těchto pracovnic a jejich přesunu na jinou činnost. Nicméně jejich úplné zrušení se rozhodně neplánuje,“ dodala Zuzana Kuncová.

Za několik let se ale lidé setkají při soudním procesu také s kamerou. Audio záznam totiž doplní také video.