Ve všech pěti nemocnicích upozorňovali pracovníci nemocnice na závažnou problematiku, která může nejen prodloužit léčbu, ale rovněž i zvýšit riziko úmrtí. Dekubitus je poškození kůže nebo tkání kůže. Příčinou vzniku je nadměrné mechanické zatížení kůže, tlak, tření, střižné síly, vlhkost, nedostatečná výživa, a hlavně dlouhodobé ležení na lůžku bez změny polohy.

„Dekubity zvyšují i riziko lokální nebo celkové infekce. Mohou tak ohrozit i zdravotnický personál,“ upozornil Ivo Bureš, primář Geriatrického centra Pardubické nemocnice a zároveň předseda České společnosti pro léčbu rány.