„Dne 16. června uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže městu pokutu 400 tisíc korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Splatnost pokuty je dva měsíce od vydání rozhodnutí. Smlouvu, která porušuje zásady zadávání veřejných zakázek, podepsal loni bývalý starosta a nynější místostarosta,“ upozornil na případ Martin Jílek z Moravské Třebové.

Město podle úřadu chybovalo při zajištění výstavby veřejné dopravní a technické infrastruktury, když zadalo veřejnou zakázku mimo zadávací řízení, přičemž úplatu poskytlo formou slevy z kupní smlouvy.

Kompletní znění rozhodnutí Antimonopolního úřadu najdete ZDE

„Město Moravská Třebová prodávalo pozemky pro výstavbu obchodního centra, přičemž prostřednictvím dodatků k této smlouvě zavázalo kupujícího, že na uvedených pozemcích vybuduje dopravní a technickou infrastrukturu. Za toto plnění mu pak poskytlo slevu z kupní ceny, a to ve výši přes 25 milionů korun bez daně,“ sdělil v tiskovém prohlášení mluvčí úřadu Martin Švanda.

Podle předsedy ÚOHS Petra Mlsny se tak jednalo o veřejnou zakázku na stavební práce, která byla zadána bez zadávacího řízení nebo jiného zákonem stanoveného postupu. „Soutěž o veřejnou zakázku spočívající v provedení stavebních prací na vybudování infrastruktury byla postupem zadavatele zcela vyloučena a vynakládání veřejných prostředků proběhlo netransparentním způsobem,“ dodal Švanda.

Radní si však stojí za svým, že nepochybili. „To, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže slevu z ceny prodávaných pozemků považuje za zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, je jejich právní konstrukce, či posouzení jednání města, se kterým se ani bývalé vedení města a ani to současné neztotožňuje. Smlouvu jsme dlouho připravovali a konzultovali s několika právníky. Byla schválena tehdejší radou i zastupitelstvem města. Nebyl důvod ji nepodepsat,“ vysvětlil starosta Moravské Třebové Pavel Charvát.

Psali jsme před třemi lety:

Úřad řešil zřízení nových inženýrských sítí, přeložky stávajících sítí a vybudování komunikací a ochranného valu v lokalitě Jihozápad. "V současné době je však vše už hotové a běží kolaudace. To, že soukromí investoři budují infrastrukturu, kterou následně předávají do majetku a správy městům a obcím, není nic neobvyklého a děje se od nepaměti. ÚHOS to ale vyhodnotil v souvislosti s prodejem pozemků a jejich cenou tak, jak to vyhodnotil,“ podotkl Charvát.

Původně Moravská Třebová za pochybení dostala pokutu jeden milion korun, radnice se však odvolala a úřad částku snížil na 400 tisíc korun. „Výši sankce za domnělé pochybení vedení státního úřadu po našem rozkladu snížilo z jednoho milionu na 400 tisíc. Pokutu jsme uhradili, žádný další opravný prostředek, než obrátit se na soud již není k dispozici, a to ještě zvažujeme,“ dodal starosta.

Lokalita Jihozápad v Moravské Třebové bude do několika let plná bytů, obchodní centrum už je téměř hotové. Samotná výstavba obchodního centra na jihozápadním okraji města je první etapou projektu, který do budoucna v lokalitě počítá také se vznikem šesti bytových domů a desítkami rodinných a řadových rodinných domů. Zbývající lokalita po výstavbě obchodního centra je určená pro bytovou zástavbu.

Aktuální informace radnice k výstavbě najdete ZDE

„V celé části vzniknou pozemky pro bytové a řadové rodinné domy. Území oddělíme od silnice I/35 protihlukovým zeleným valem,“ sdělil před časem radní Miloš Mička. První stavební parcely pro bytovou výstavbu mají být připravené do roku 2025.