Restaurátoři letos zakonzervují nejponičenější části sgrafit na litomyšlském zámku. Vynaloží na to s pomocí Pardubického kraje tři sta padesát tisíc korun.

Na kompletní renovaci sgrafit je potřeba deset až patnáct milionů korun. Na to ale památkáři nemají peníze. „Naposledy se kompletní obnova sgrafit uskutečnila v sedmdesátých letech inulého století," řekl ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu Miloš Kadlec. Pár set tisíc není žádná velká suma. „Je to samozřejmě málo, ale není kde brát. Je potřeba zastabilizovat některá místa, aby destrukce nepokračovala," uvedl Miloš Kadlec.

Připravují žádosti

Památkáři připravují další žádost, která by jim umožnila na restaurátorských pracích pokračovat také v příštím roce. Podle ředitele územní památkové péče bude záležet na rozpočtu státu, kolik peněz na památkově chráněné objekty uvolní. Pardubický kraj letos na sgrafita přispěl částkou sto tisíc korun. „Sgrafita bedlivě sledujeme a v posledních letech se jejich stav neustále zhoršuje," sdělila Jana Pernicová, krajská radní zodpovědná za kulturu.

Litomyšlský zámek, který je na seznamu památek UNESCO, vyžaduje kompletnější opravy celý. Památkáři žádali před třemi lety o evropskou dotaci dvě stě milionů korun, ale neuspěli, na rozdíl od města, které letos dokončí opravy zámeckého návrší za čtyři sta milionů korun.

Původně mělo opravy celého areálu se zámkem koordinovat město, ale stát odmítl na několik let radnici památku půjčit. Památkáři se snažili sami, ale podle tehdejšího vedení bylo víc žadatelů než přidělovaných peněz. Celý proces žádostí tak nejspíš na památkovém ústavu absolvují znovu v dotačním období 2014 až 2020. „Bude záležet na tom, jaké dotace budou na památky vypsané. Samozřejmě, že se je budeme snažit získávat. Nyní můžeme jen zpracovávat projektovou dokumentaci a odrazit se od aktuálních průzkumů," řekl Miloš Kadlec.

Loni se také hovořilo o tom, že by z Norských fondů mohlo přijít pětatřicet milionů korun na opravu třetího patra zámku. Nakonec se ale ukázalo, že není vhodné využít prostory pro komerční účely. Od projektu, který ani nebyl pořádně dokončený, se upustilo.

Nutná oprava

O norské dotace tak památkáři žádat nebudou. „Nemáme nic připraveného projekčně, takže ani nemůžeme žádat. Počítáme s tím, že by tam v budoucnu mohly být další prohlídkové trasy. Konat by se tam mohly výukové programy. Jsou tam nádherné, částečně zrestaurované malby. Je tam potřeba obnovit podlahu," řekl Miloš Kadlec.

Litomyšlský zámek je unikátní sgrafity i architektonickou koncepcí a řadí se k renesančním zámkům takzvaného moravského typu. Postavit si jej nechal v šestnáctém století Vratislav z Pernštejna. Na obnově sgrafit se v sedmdesátých letech podíleli sochař Olbram Zoubek nebo malíř Václav Boštík. Loni zámek navštívilo přes dvacet šest tisíc lidí.

(kk,čtk)