V letošním roce bude možné potkat řemeslníky v parku. Po dvou letech se sem přesouvají z východního a západního úseku.

„V letošním roce se nám podařilo získat jednu z největších dotací na opravu hradeb a můžeme proto investovat do oprav více než dva miliony korun,“ sdělila tisková mluvčí Poličky Naděžda Šauerová. Celková podpora projektu z dotací byla necelých 900 tisíc korun. Zbytek investovalo město ze svého. „Hradby Na Valech v tomto úseku dosahují již havarijního stavu. Jedná se především o dožilé dřevěné zábradlí, práce zahrnují i výměnu šindelové krytiny na střechách věží v rozsahu zjištěného poškození,“ sdělila Marta Mastná vedoucí pracovnice městského úřadu.

Stavební úpravy se dotknou i kamenného zdiva, bašt a dlažby ochozů v podobě nového spárování narušených ploch. „Jedna střecha bašty zmíněného úseku je již kompletně tesařsky dokončena. Dřevěný dvojitý šindel už čeká pouze na povrchovou úpravu ochranným nátěrem. Jedná se o třetí úsek hradeb, kde probíhají prohlídky. Regenerace uvedených atraktivních úseků je tedy velmi důležitá pro jejich zpřístupnění,“ dodala Marta Mastná.

Město Polička samozřejmě neinvestuje pouze do hradebního systému. Peníze putují i do oprav morového sloupu. Ty si vyžádají letos částku jeden a půl milionu korun. Dvě třetiny z této částky tvořily dotace.

Do budoucna chtějí v Poličce investovat i do dalších památek. V minulých měsících tak začali pracovníci úřadu pracovat na dalších projektech. Opravy by se tak mohla dočkat v podobě stavebních a restaurátorských zásahů radnice nebo kostel sv. Michaela.