„V této třídě se budou vzdělávat žáci s kombinovaným postižením, tedy žáci imobilní, kteří i přes svůj hendikep mají zájem o studium v oblasti uměleckých předmětů a pro které znamená další krok k integraci a celkové socializaci,“ uvedla ředitelka ZUŠ v Bystrém Romana Musilová. Od září 2007 navštěvují výtvarný obor čtyři mentálně postižení žáci.

„Jedná se o žáky mobilní, tudíž bez potíží navštěvují učebnu v prvním patře,“ dodala ředitelka. Vzhledem k tomu že v Bystrém sídlí Domov na zámku a speciální základní škola, soustřeďuje se zde část obyvatel a dětí s postižením kombinovaným.

„Rádi bychom všem, kteří mají opravdový zájem studovat v naší umělecké škole, nabídli možnost vzdělávání, a to platí také pro naše děti se zdravotním postižením,“ dodala ředitelka.