Při slavnostním osvětlení hradu je na zdivu věže patrná nepravidelnost připomínající siluetu klečícího člověka. „Zeď věže nebyla nikdy v minulosti renovována, protože to nepotřebovala, takže celé zdivo je původní ze 13. století. Zazdívka byla udělána později. Zdivo musel někdo ubourat a pak znova dozdít,“ vysvětluje kastelán hradu Miloš Dempír.

Minulý týden proto došlo k průzkumu břitové věže. Jaroslav Mareš, který se dlouhodobě zabývá tajemnými jevy na Svojanově, přivedl na hrad Leo Vrzala s geofyzikálním radarem a termokamerou, aby společně prozkoumali zdivo. „Měli jsme vytipované místo, které naznačuje druhotnou zazdívku. Mohlo by tam být něco nebo někdo zazděný. Radar nám potvrdil, že za zdí silnou zhruba 30 centimetrů je 1,1 metru hluboký prostor. A uprostřed něho se nachází něco, co sice nedokáže technika přesně rozpoznat, ale je to vysoké zhruba metr a půl,“ přibližuje Dempír.

Na mobilním telefonu kastelán ukazuje snímek ze speciálního radaru, kde v dutině věže je skutečně něco, co připomíná postavu člověka. Nebyl by to první zazděný člověk na hradě Svojanov. Už v minulosti tu byl nalezen silný muž a kostry jedenácti dětí. „Hrad je známý tím, že je tu spousta zazděných lidí. Silní poddaní a nevinné děti měli hradu dát svoji energii. Byla tu nalezena i kostra Kateřiny Rabenhauptové z Lichtenburku, kterou nechal zazdít manžel za nevěru s hradním kovářem do hradeb vnitřního hradu. Proto předpokládáme, že také ve věži by mohl být zazděný další člověk,“ dodává kastelán Dempír.

V současné době není možné zdivo věže ubourat a dutý prostor tak otevřít. „Třeba se časem objeví nové možnosti, jak se dovnitř podívat nějakou kamerou. Snažíme se najít další informace a věřím, že to zjistíme,“ uzavírá Miloš Dempír.

Jedním z největších tajemství hradu ale zůstává portrét staré ženy. Ta v roce 2009 náhle zavřela oči. Od té doby je obraz beze změny. Proč zavřela oči, je dodnes záhadou.

Ilustrační fotografie.
Vichřice odnesla bobrovky ze střechy domu zbrojnošů na Svojanově