Tato organizace uspořádala ve spolupráci s jedním z nejuznávanějším českým fotografem Jindřichem Štreitem výstavu s názvem „Ruku v ruce – touha je zázrak". „Fotografie ukazují život lidí s mentálním a kombinovaným postižením, včetně lidí s poruchami autistického spektra v denních stacionářích a chráněném bydlení," říká Ria Slušná, vedoucí denního stacionáře v Litomyšli.

Vernisáž za účasti autora se uskuteční v neděli od 17 hodin v prostorách Zámeckého pivovaru litomyšlského zámku. Velkoformátové fotografie jsou však k vidění i v zámecké zahradě.

„Kromě výstavy bychom chtěli pozvat na Den otevřených dveří, který se koná 20. června v litomyšlském sídle naší organizace. Připravena možnost prohlédnout si zázemí stacionáře a vyzkoušet si něco málo z toho, co naši uživatelé dokáží," dodala Ria Slušná.