„Dobrovolná služba v zahraničí je cestou k poznání a osvojení angličtiny, která je nejčastějším dorozumívacím jazykem,“ vysvětluje lektorka jazykových kurzů Petra Jílková. V minulých dnech přijel myšlenku dobrovolné práce podpořit Robin Ujfaluši, bratranec slavného fotbalisty, který ve třech přednáškách přiblížil své zkušenosti nejen z Afriky. Představil projekt Fotbal pro rozvoj. Každý rok přijíždí do republiky na měsíc smíšený mládežnický fotbalový tým z nairobských slumů, kde žijí lidé na hranici absolutní chudoby. „Dovedu si představit, že by mohli do Poličky přijet fotbalisté z Keni v roce 2010,“ říká Robin Ujfaluši.
Naopak do svitavského okresu přijíždějí pracovat za ubytování a stravu lidé z ciziny. Dobrovolnické organizace spolupracují s občanskými sdruženími a neziskovými organizacemi. Navazují kontakty s místní samosprávou a úředníky. Komunikují ovšem rovněž s jednotlivými lidmi v dané lokalitě, kteří se věnují veřejně prospěšným činnostem. Do ciziny se vydávají především studenti a mladí lidé do třiceti let, ale existují projekty, kterých se mohou zúčastnit rodiny s dětmi nebo senioři.

Sylva Horáková