„Bylo to v roce 1167 za krále Vladislava, kdy rytíř Janek dal litomyšlskému kostelu svůj statek, který se nazývá na Újezdci,“ zavzpomínala na historii starostka Hana Dostálová. Od té doby uplynulo mnoho času a Újezdec poznamenaly všechny dějinné události českého národa. „Ve století devatenáctém patřil Újezdec do svazku Spojených obcí Morašických. Do té doby měla obec pouze radního. Prvním starostou se stal Václav Limberský. Obec své záležitosti spravovala až do roku 1985, kdy byla opět připojena k Morašicím. K osamostatnění došlo po pěti letech. Prvním starostou v novodobé historii se stal Zdeněk Bárta,“ zakončila krátký exkurz historií současná starostka. Listiny a fotografie na výstavě v bývalé škole doplňují fakta.

V katastru obce se nachází kulturní památka Růžový palouček, místo loučení českých bratří s vlastí před odchodem do exilu. Před třemi lety obec Palouček upravila. Regenerace stromů, křovin stála přes milion korun a zaplatil ji Státní fond životní prostředí. Z dotace kraje pořídili na Palouček lavičky, koše a opravili cesty.

Aby si mohli připomínat i 900. výročí založení Újezdce, je nutné trvale navýšit počet obyvatel nad sto. Tomu by mělo pomoci vytvoření příznivých podmínek pro individuální výstavbu.