Komise z ministerstva zemědělství si prohlédne Dolní Újezd právě dnes 7. září. Hodnotit bude především spolupráci se zemědělskými subjekty.

„Komise na nás má vyčleněné dvě hodiny. Připravili jsme si opět pestrý program. Chceme jim ukázat, že naše obec je zemědělská 
a že se tím chlubíme. Společně s našimi zemědělci vysazujeme aleje, staráme se o veřejnou zeleň. Nejvíce spolupracujeme se zemědělským družstvem, které je největším zaměstnavatelem v Dolním Újezdu," vypočítává Stanislav Hladík.

Při návštěvě komise krajského kola soutěže Vesnice roku připravila obec pro hosty mimo jiné povoz tažený koňmi. Ten vyjede 
i dnes s celostátní komisí. Při prohlídce se podívají zástupci ministerstva zemědělství do Muzea vesnice. „Navštívíme zemědělské družstvo a také Bořkovské údolí, o které se společně staráme. Určitě pojedeme 
i kolem čistírny odpadních vod, která s životním prostředím hodně souvisí. Dvě hodiny, to není moc času, ale chceme komisi předvést i rodinné hospodaření na farmě u Drahošů, kde mají sady, lány zelí a cibule. Budeme prezentovat i práci našich spolků, myslivců, zahrádkářů, chovatelů nebo houbařů. Ve vsi máme také výborné včelaře v rodině Pešinových, kteří každý rok získávají od Českého svazu včelařů nějaké ocenění za svůj med. Ty všechny spolky a jejich práce taky tvoří naši vesnici," dodává starosta Hladík.

Komise přijede do Dolního Újezdu dnes ve 14.30 hodin. Výsledky budou známé během září. Obec bojuje v soutěži o čest 
i o odměnu v řádu stovek tisíc korun.