Marcela Endlová, učitelka na vojenské střední škole v Moravské Třebové, zvítězila v evropské soutěži You name it. Soutěž byla zaměřena na nalezení nového jména pro budoucí program financování evropského výzkumu a inovací. Jméno Horizont 2020 bylo předloženo k veřejné volbě prostřednictvím internetu a oznámeno jako vítězné na konci června.

„Rámcové programy pro výzkum a technický rozvoj se v Evropě osvědčily a nadále pomáhají hospodářskému růstu, zaměstnanosti a zlepšování kvality života. Nový program pro výzkum a inovace však přináší nový náboj a zahajuje novou etapu, a proto je třeba i nový název. Potřebovali jsme oslovit zúčastněné strany a veřejnost a pozvednout politický i mediální obraz naší práce, abychom přilákali více účastníků a zlepšili výsledky. Chceme dát novému programu jasnou tvář, která by odrážela, k čemu opravdu slouží. Nechceme, aby byl jen dalším z řady podobných rámcových programů,“ uvedla evropská komisařka pro výzkum a inovace Máire Geoghegan-Quinnová.

Společně s Marcelou Endlovou navrhla název i Beata Zyngier z Polska. Obě výherkyně jsou pozvány do Bruselu v prosinci na konferenci Europin Innovation Convention. Zde budou mít možnost se osobně setkat s komisařkou a dalšími osobnostmi z oblasti politiky, vědy a obchodu. „Úspěch nás těší. Díky paní Endlové se podařilo zviditelnit Moravskou Třebovou i vojenskou školu za hranicemi,“ dodal starosta Miloš Izák.