Odpoledne zpříjemnili svým krásným vskutku profesionálním vystoupením žáci svitavské ZUŠ se svými učiteli, nechybělo malé blahopřání a drobnosti. Ve druhé části si pak všichni přítomní mohli zazpívat, neboť přišli dva sympatičtí harmonikáři, mezitím se povídalo, čas příjemně utíkal a najednou byl konec. Je moc dobře, že se taková setkání organizují, lidé se potřebují pobavit a pokud budou vždy tak spokojeni, jako byli ve Svitavách, je to pro organizátory ta nejlepší odměna.

Lidmila Kružíková