Evidované záškoláctví se děje bohužel často za účasti rodičů. Ti svým dětem absence bezdůvodně omlouvají. Od počátku roku byl podán na odbor sociálních věcí Městského úřadu ve Svitavách pouze jeden podnět na záškoláctví. „Většinu případů se podaří vyřešit ihned na začátku ve spolupráci se školou, kterou dítě navštěvuje,“ uvedl mluvčí svitavského městského úřadu Kamil Vařeka. Pokud sociální pracovnice zjistí, že rodiče úmyslně podporují záškoláctví dětí, oznámí případ policii jako v případě nesvědomitého třiašedesátiletého otce. Ten od září do února umožnil synovi, aby vedl zahálčivý život. Žák školou povinný nasbíral 147 neomluvených hodin. „Policisté sdělili otci podezření z trestného činu ohrožování mravní výchovy mládeže,“ uvedla komisařka svitavské policie Martina Simonová.

V Moravské Třebové věnují výskytu patologických jevů zvýšenou pozornost. „Snažíme se s cíleně společně s rodinou těmto jevům předcházet,“ uvedla Irena Škadrová z třebovské radnice.

Informační centrum pro mládež charakterizuje záškoláctví jako jeden z tradičních problémových jevů. Je známé od dob uzákonění základní školní docházky v roce 1775. Konkrétní podmínky a sankce vymezují školní řády.

Záškoláctví zamilovaného gymnazisty

Kdo tvrdí, že záškoláctví neexistuje, tak buď úmyslně mlží, nebo neví, co se na škole děje, vyvrací zažité schéma ředitel Gymnázia ve Svitavách Milan Báča.

Záškoláctví podle zkušeností ředitele bylo, je a bohužel i bude. Na středních školách více. V každé době se najdou žáci, kteří se z různých důvodů budou snažit vyhnout výuce, protože se bojí písemky a zkoušení. Do školy nedorazí, úmyslně přicházejí pozdě či odejdou dříve z jiných důvodů. „Zažil jsem, kdy příčinou záškoláctví byly i rodinné problémy, zamilovanost studenta a snaha být se svou vyvolenou za každou cenu. Známé jsou případy, že student šel „za školu“ kvůli nějaké akci v rámci svého podnikání nebo kvůli brigádě,“ přidává příklady ze života Milan Báča.

Mnohdy se dá se záškoláctvím bojovat tak, že dítě škola zaujme natolik, že nemá důvod se výuce vyhýbat. To je však cesta z kategorií snů. Ale i tak se nevyhneme jiným výše uvedeným důvodům. Předcházet záškoláctví se dá zvýšenou pozorností ze strany učitelů. Ti vytvoří takový kontrolní systém, aby žákovi nestálo za to, aby chodil za školu. Dobrý systém výchovného poradenství také umí odhalit příčiny záškoláctví. Ale žádný systém není dokonalý. Nejúčinnější nástroj k potírání záškoláctví mají v rukou rodiče.

Ředitelka ZŠ Riegrova ve Svitavách Jana Pernicová uvedla, že mají několik takových žáčků, kteří tuto tendenci mají, ale opravdu se jedná pouze o hodinové případy.

I na svitavském gymnáziu se čas od času se záškoláctvím setkávají, respektive ho občas odhalí. „Pak jednáme s rodiči, v případě vyšší ne〜omluvené absence svoláváme velkou výchovnou komisi včetně sociální pracovnice. Takovou komisi svolalo vedení gymnázia asi čtyřikrát za posledních deset let.
Chybí-li dítě v ZŠ Riegerova, tak učitelé ihned telefonicky kontaktují rodiče a zjišťují příčinu absence. „V operativních telefonech většinou podle reakce rodičů ihned zjistíme, jestli je dítě nemocné,“ popisuje ředitelka Jana Pernicová, jak se snaží eliminovat záškoláctví. Rodiče navíc na počátku školního roku stvrdí podpisem, že považují absenci za přestupek.