Křižovatkou ulic Palackého a Školní projíždí ráno, tedy od 7.15 do 8 hodin, více než 150 vozidel. Z toho dokonce v deseti procentech případů dochází k dopravním přestupkům. Tyto údaje pomohli městu získat žáci Integrované střední školy Moravská Třebová, kteří v rámci praktické výuky ve studijním oboru Bezpečnostně právní činnost dělali hlídkovou činnost poblíž škol a mateřských školek.

(vd)